E*=E E7 E

E*
Noc je stigla u grad svi se zure zabava traje
dugo vec stojim sam jer nemam gde da odem .

A E*
Hteo bih da oteram svoju stvarost u svoje snove
A E*
jer moram da uradim neke slike nove

H G E* H G E*
Trazim te! Trazim te!

sve jos jednom +

H G E* H G E*
Trazim te!