Bass prakticno cijelo vrijeme svira H, odn. A-H osim u refrenu,
dok gitare prase svoje i improviziraju u H-mol pentatonici uz akorde H5, A5,
te D5 i E5 gdje je napisano. U svakom slucaju slusajte pjesmu!

Intro:
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|-1—1—1———–|———————|
|————2–0—–|—————0–2–|
|——————2–|——–2—2——–|

|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|-1—1—1———–|—-neka kombinacija-|
|————2–0—–|——-napisanog—–|
|——————2–|———————|

H5
Gramzivost i pohlepa
hvala lepa, hvala lepa
Puno zelja, puno mrtvog tela
Malo para, puno lesinara
Placa onaj koji ima
Licemerje lepi se po svima

D5 D5 E5 A5/H5

Refren:
A5 H5
Ako imas – ti daj
Ako nemas – ti ne otimaj
Ako imas – ti daj
Ako nemas – ti ne otimaj
H5 A5 H5 D5 C#5 C5/H5
Gramzivost i pohle-pa
Gramzivost i pohlepa
Gramzivost i pohlepa
Gramzivost i pohlepa

Riff 1

Lova, lova, lova je sve
lova svet okrece
D5 E5 D5 E5
D5
Mnogi bi prodali caleta i kevu za cipelu levu

|——————————————–|
|——————————————–|
|——————————————–|
|-9-/7—————————————|
|——9-/8-/7———————-12-/7–9-|
|—————10p12-10~~~~~~~~~—10-/5–7-|

a za desnu prodali bi sestru

Refren

H7
Svuda oko nas
svuda oko nas
svuda oko nas
svuda oko nas (2x)

Gramzivost i pohlepa
Gramzivost i pohlepa

|———————|———————|
|—————0—–|————–0——|
|———–2———|———–2———|
|——1————–|——1————–|
|-2——————-|-2——————-|
|———————|———————|