Ab5 466xxx
A5 577xxx
C5 x355xx
D5 x577xx
E5 x799xx

Ab5/A5 C5 D5 Ab5/A5
A5 D5 Ab5/A5

/-slide

A5 D5
Moj zivot je bezveze
C5 D5 A5
Otkad su me rodili
A5 D5
Nisam tome ja kriv
C5 D5 A5
Nego moji roditelji

A5 D5
Moj zivot je novi val
A5 D5
Moj zivot je novi val
A5 D5 E5
Moj zivot je novi val

Svakog dana svadje
U kuce je bilo
Razbijanja stvari
Izivljavanja na meni