Napisao : France Preseren

C5
Prijatli obrodile
G5
so trte vince nam sladko,
C5
ki nam ozivlja zile,
F5 G5 C5
srce razjasni in oko,
F5
ki vtopi
C5
vse skrbi,
G A5 D5 C5
v potrtih prsih up budi!

Komu najpreJ veselo
zdravljico, bratje c’mo zapet’?
Bog naso nam dezelo,
Bog zivi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinov slovenske matere !

Bog zivi vas Slovenke,
prelepe, zlahtne rozice;
ni take je mladenke,
kot nase je krvi dekle;
naj sinov
zarod nov
iz vas bo strah sovraznikov !

Nazadnje se, prijat’lji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrat’li,
ker dobro v srcu mislimo;
dokaj dni
naj zivi
Bog, kar nas dobrih je ljudi !

(Ova pjesma je jedan dio sadasnje slovenske himne.)