UVOD:
|A D |E A | x puta // I-IV-V-I kroz cijelu stvar. Strofa iz A,
// modulacija u C na refrenu, i u D pri kraju

A D E A
Dobro jutro crno vino,
A D E A
dobro jutro djevojko,
A D E A
sanjao sam da te ljubim,
A D E A
budimo se zajedno.

TEMA: (uvod)

C F G C
O-o-o, dim za tatu,
C F G C
o-o-o, djevojko.
C F G C
O-o-o, dim za mamu,
C F G C
o-o-o, zajedno.

Dobro jutro slatke travke,
opet cemo snivati,
na dnu zutog spava plavo,
to cemo uzivati.

O-o-o, dim za tatu,
o-o-o, djevojko.
O-o-o, dim za mamu,
o-o-o, zajedno.

BREAK: D

D G A D
O-o-o, dim za tatu,
D G A D
o-o-o, djevojko.
D G A D
O-o-o, dim za mamu,
D G A D
o-o-o, zajedno.