intro:|d |A |h |G A| 2x
|G5|G5 A5|

bass:|d |a |h |g | 2x

|G5|G5 A5|
|G5|G5 H5|

|D5 |A5 |H5 |G5 | 2X

D5 A5 H5 G5
rahiticni je starac rekao za novine
D5 A5 H5 G5
da ce za pola stoljeca ovdje biti diznilend
D5 A5 H5 G5
mi cemo svi do tad, ovo vrijeme cekanja
D5 A5 H5 G5
provesti k’o druga bijeda vapeci za pomoc svijeta

|G5|G5 A5|
|G5|G5 H5|

D5 A5 H5 G5
u mom kvartu status quo, planovi u vakumu
D5 A5 H5 G5
prelazimo masovno u alkose sa pokerom
D5 A5 H5 G5
u mom kvartu status quo, planovi u vakumu
D5 A5 H5 G5
prelazimo masovno u alkose sa pokerom

|G5|G5 A5|
|G5|G5 H5|

D5 A5 H5 G5
al’ imam rok trajanja koji mi brzo istice
D5 A5 H5 G5
i zato nemam vremena cekati dalje zombije
D5 A5 H5 G5
al’ imam rok trajanja koji mi brzo istice
D5 A5 H5 G5
i zato nemam vremena cekati dalje zombije

|G5|G5 A5|
|D5 |A5 |E5 |H5 | 3X
|D5 |A5 |E5 |

D5 A5 H5 G5
rahiticni je starac rekao za novine
D5 A5 H5 G5
da ce za pola stoljeca ovdje biti diznilend
D5 A5 H5 G5
mi cemo svi do tad, ovo vrijeme cekanja
D5 A5 H5 G5
provesti k’o druga bijeda vapeci za pomoc svijeta

|D5 |A5 |H5 |G5 |
|D5 |A5 |H5 |

D5 A5 H5 G5
al’ imam rok trajanja koji mi brzo istice
D5 A5 H5 G5
i zato nemam vremena cekati dalje zombije
D5 A5 H5 G5
al’ imam rok trajanja koji mi brzo istice
D5 A5 H5 G5
i zato nemam vremena cekati dalje zombije

|D5 |A5 |H5 |G5 |
|D5|A5|H5|G5|A5 H5|

END.