Uvod: Am* G*

Am* G*
e|—————|——————–|
B|—-1—1—1–|—-3—-3—-3—–|
G|—-2—2—2–|—-0—-0—-0—–|
D|—-2—2—2–|—-0—-0—-0—–|
A|–0—3—2—-|—————–0–|
E|—————|—3—0—-3——-|

Am*
Sadila sam
Am*
sadila sam
G*
bijelog zumbula
G* Am* G*
bijelog zumbula.

A izrasla
a izrasla
cijela livada
cijela livada.

Sijao sam
sijao sam
prah od pepela
zar od pepela.

Al me prva
al me prva
iskra prepala
iskra prepala.

E H7 Am
Ej ljubavi ej
E Am
Jedina hej…