Info : Verzija: Live via ISDN (Leb i Sol obrada)

int:
D I—————I–2-0——–
A I—————I——4-2-0–
E I–0-2-3-2-3-0–I————-

str: A/c# A/d A/e A/d A/c# (razlaganje)
pre: G D E D
ref: E E7 E D E
solo: kao str. i pre.
end: kao prvi dio int.

Ja sam kao frajer, ti si kao dama
mi smo kao par, mi smo kao zgodan par

sve je kao…

mi smo kao zivi, mi smo kao zajedno
mi se kao volimo, mi kao nesto sviramo

sve je mutno
kao, kao kakao
kao, kao kakao
cijeli svijet je kao kakao

————-
int. = uvod
str. = strofa
ref. = refren
pre. = prelaz
end. = kraj
————-