int. em D C B em
str. Em C gm/F# B em
ref. E am B em, C D G (B)
Solo:c#m g#m A… A/G# B…em

Ispod moga pramca jutro zapleteno u dubinama
Kao lice stranca naboralo se more u daljinama

Kao tempera kisa nebo oboji
Takve je boje srce moje
Od kad me ne volis

Tempera, kisa nebo oboji
Takve je boje srce moje
Od kad me ne volis

Kada krenu zime i nakupe se alge na koritu
I na moje ime u zaboravu tvome duboku

————-
int. = uvod
str. = strofa
ref. = refren
pre. = prelaz
end. = kraj
————-