str. G D em C, G em D C D (am->D) G
ref. G C G C G D G, (CD), G D G C G D em C G. D. G
pre. C G em C D, C G DG

Nije mi potriba sad ka sepja gubiti mir
jer ja san proguta kos’ za jubav nimam lipu ric
i zali Boze i trud i ludu glavu s kojom ne mislim
ko me je natira da je probam, da je vako zavolim?

U srce me potocaj ka divji cvit
pusti dazd iz oka da okripi
(tu) naciklu jubav u meni

Ah da je coviku bit ka raspa
i da je u dusi zal i grub
ja ne bi se da do kraja
aha, i ne bi vaka ginija za nju

Dda je coviku bit ka raspa
da nista ne suti ka i zvir
ja ne bi se da do kraja
ko me tira da je vako zavolim?

————-
int. = uvod
str. = strofa
ref. = refren
pre. = prelaz
end. = kraj
————-