kroz citavu pesmu idu akordi G i C

[G]kad bih bio [C]radio an[G]tena [C]
[G]slao bih valove s [C]vrha sljeme[G]na [C]

na sve strane ove zemlje ludi ritam neka krene
neka struje melodije za ljubav generacije
za zaljubljene nacije
snaga generacije

dobre vibracije

kad bih bio studio B slao bih samo dobre vibracije
na sve strane…