Gm D7 Gm
Kad u kasne sate sam,
Gm D7 Gm
cujem drage pjesme zvuk,
Gm D7 Ebmaj7 D
u meni se bude sjeca–nja,
Cm D7 Gm
na davnu ljubav.

Gm D7 Gm
Milovah joj meku put,
Gm D7 Gm
nudio joj citav svijet,
Gm D7 Ebmaj7 D
sanjali smo u dvoje,
Cm D7 Gm
gdje je pitam se.

Eb Eb D* Cm
Plove sjeca-nja,
Gm Gm Gb* Eb Eb D* Cm
ostavljaju trag,
Cm F
u nasim srcima,
Gm Gm D7 Eb
lijepe uspomene zive,
D7
ko stih nam drag,
Eb F
ostala je sjeta,
Gm D7
ostala je pjesma,
Cm D7 Gm
sto sjeca na nas.

Gm D7 Gm
Tople usne, dodir njen,
Gm D7 Gm
osjecam na licu svom,
Gm D7 Ebmaj7 D
njezan plamen uvijek sja,
Cm D7 Gm
u sr-cu mom.

Refren

* ————————————————————
* Hvatovi u strofi. Sa Gm se prelazi na D7 pomeranjem samo dva
* prsta, pri cemu se bare hvat ne pomera. Ovaj hvat je zapravo
* D7 bez kvinte (bez tona A).

Gm D7 Ebmaj7 D Cm
E=–3—x—-6—–5—3—|
H=–3—3—-8—–7—4—|
G=–3—5—-7—–7—5—|
D=–5—4—-8—–7—5—|
A=–5—5—-6—–5—3—|
E=–3—x—-x—–x—x—|

* Hvatovi u refrenu. Navedena su dva hvata Eb akorda. D* je
* trozvuk “D umanjeno” (u ovom hvatu zice E i A se drze prvim
* prstom, malo iskrivljenim bare hvatom). Navedena su dva
* hvata i za Gb* (“Gb umanjeno”)…

Eb Eb D* Cm Gm Gb* Gb* F F F D7 D7
E=–3—6—4—3—3—2—6—1—5—8—x—5—|
H=–4—8—6—4—3—1—8—1—6–10—3—7—|
G=–3—8—7—5—3—2—9—2—5–10—5—5—|
D=–5—8—6—5—5—4—8—3—7–10—4—7—|
A=–6—6—5—3—5—x—7—3—8—8—5—5—|
E=–3—x—x—x—3—x—x—1—5—x—x—x—|