Uvod:E5G5B5

G5 D5 A5D5C#5A5D5C#5
Sto su godina nabili u dupe,
G5 D5 A5H5C#5A5H5C#5
Deru se, i stalno nesto tupe,
G5 D5 A5D5C#5A5D5C#5
Svirka tanka, poruke su glupe,
G5 D5 A5H5C#5C#5D5E5
Opremu nikako da skupe.
D5H5 G5 A5
Nema ih na koncertima,
D5H5 G5 A5
Nema ih na ulicama,
D5H5 G5 A5
Nema ih u medijima,
D5 H5 G5
Gde su bre?

Losi koncerti,
Ubi mikrofonija,
Stalno rastimovani,
G5D5
Lom i kakofonija.
A5 G5D5
UA svi Direktori!
A5
UA Direktori!

Naci ili crveni,
I za koga rade,
Zgupidani matori,
Jagnjece brigade.

Nema ih na koncertima,
Nema ih na ulicama,
Nema ih u medijima,
Gde su bre?
G5 D5
UA svi Direktori!
A5
UA Direktori!