B
U zoru, u ranu zoru
F
Dok ticice kake po dvoru
D# B
Zveljarin je zapiva s njima
F D# B
Lipje pisme od njegove nima

D# B
Zveljarin je zapiva s njima
F B
lipje pisme od njegove njima

B
Neko se diga, sitija briga
F
Isa u banju i mrvicu riga
D# B
Dvi su suzice male
F B
Na kusin od perja pale

D# B
Dvi su suzice male
F B
na kusin od perja pale

D# B
On joj je reka neka ga ceka
F D# B
Ona je znala da to nije sala
D# B
Samo je rucicon brisala suze
F B
Mala lipotica Klara X2

B
Kad sve je prosa doma je dosa
F
Do malene oma je posa
D# B
Pisma je pala lipotica mala
F B
S taton je plesati stala

D# B
Pisma je pala lipotica mala
F B
S taton je plesati stala

D# B
On joj je reka da je uteka
F D# B
Ona je znala da to nije sala
D# B
Od smija je brisala suze
F B
Mala lipotica Klara X2