E B5
Boja,bila boja je boja.
C#5 A5
Bila boja je najbolja na svitu.
A5 B5
I niko mi ne more rec, da nije tako!

solo:
D—————666—————666—–4s6——-4s6————-
A -777777777777—-9-7-9999999999—–9-7—–9-7——-9-77——–
E ————————————————9———-9——

D-4s66——–4s6—————————————————
A——9-7-9——9-77–4——————————————-
E——————————————————————-