C
Stojin na kantunu, glava u balunu
G C
A, di si ti.
C
Stojin na kantunu, glava u balunu
G C
A, di si ti.
F
Mala, mala, mala
G C
Lipa moja mala, yeah …

Ja zbog tebe sizin, toliko te volin
A, di si ti.
Ja zbog tebe sizin, toliko te volin
A, di si ti.
Mala, mala, mala
Lipa moja mala, yeah …

A kad me druga trazi, ja san u garazi
A, di si ti.
A kad me druga trazi, ja san u garazi
A, di si ti.
Mala, mala, mala
Lipa moja mala, yeah …