F G C
Ljubim te nije najbolje
F G C
na nebu strasno znamenje
F G C
Ljubim te bolje ne moze
F G C
marsira tesko kamenje

Ja stojim, gledam, ne shvatam
i gubim koncentraciju
misli mi beze, nestaju
i idu u emigraciju

F G C
limene trube duvaju
F G C
ne volim vojnu muziku

Pa brisem ruz sa usana
i brisem znoj sa dlanova
ne izlazite nikuda
iz zakljucanih stanova

F
ljudi beze, ljudi beze
G C
ljudi beze, ljudi odlaze

ljudi beze, ljudi beze
ljudi beze, ljudi odlaze

***VERZIJA 2***

[C]ljubim te [F]nije najbo[G]lje [G]
[C]marsira [F]tesko kame[G]nje [G]
[C]ljubim te [F]bolje ne mo[G]ze [G]
[C]na nebu [F]strasno zname[G]nje [G]

ja stojim gledam ne shvatam i gubim koncentraciju
misli mi beze nestaju i idu u emigraciju

[C]limene [F]trube duva[G]ju [G] [C]ne volim
[F]vojnu muzi[G]ku [G]

pa brisem ruz sa usana i brisem znoj sa dlanova
ne izlazite nikuda iz zakljucanih stanova

ljudi beze ljudi beze ljudi beze ljudi odlaze
ljudi beze ljudi beze ljudi beze ljudi odlaze

limene treube duvaju…